top of page

ברוכים הבאים

מי את קורונה?

מה חדש?

- למידה מרחוק בשעת חירום

- פינת "מי את קורונה?"

- מיקוד החומר (בתכנית הלימודים)

- מבנה בגרות חדש (במבנה הבגרות) 

- סרטונים נוספים על נושאי החובה 

   וההרחבה והאזנה לפרקים

- סיכומים (ב"עוד")

- לבקשתכם: פורום המלצות לסדרות/ סרטים בנטפליקס אבל לא רק..

לוח הודעות

01

.

06

.

20

save the date

bottom of page